7/10/2014        Έγγραφο αίτημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου για την τροποποίηση ωραρίου στο Υπουργείο Εργασίας και έγγραφο Ομοσπονδίας ΟΜΥΠΑΕ (Υποστηρικτικό ).

17/10/2014      Αίτημα Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση ωραρίου.

31/10/2014      Έγγραφο με το οποίο επανα-υποβάλλαμε με ένα διαβιβαστικό τα δύο (2) προηγούμενα στον Γεν. Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών.

12/11/2014      Συνάντηση Ομοσπονδίας και ΟΜΥΠΑΕ στο Υπουργείο Εργασίας με θέμα την υποστήριξη των τριών (3) παραπάνω. (κ. Αγραπίδας και κ. Μάνγκας)

14/11/2014      Συνάντηση Ομοσπονδίας με θέμα την υποστήριξη των τριών (3) παραπάνω. (Κ. Δουφεξής)

18/12/2014      Ερώτημα Ομοσπονδίας στο ΕΡΓΑΝΗ. Μπακέας- Πανταζής. Θέμα : Τροποποίηση ωραρίου. Συγχρόνως και Συνάντηση με Μπακέα/ Πανταζή/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Ομοσπονδία Ασφαλείας.

18/2/2015        Ερώτημα των τριών (3) συνδέσμων στο Υπουργείο Εργασίας για την τήρηση μητρώου.

22/7/2015        Κοινοποίηση θέσεων-προβλημάτων κλάδου σε Υπουργείο Εργασίας (Χαϊκάλη – Κατρούγκαλο). Κατάθεση εγγράφου υπομνήματος και Συνάντηση Χαϊκάλης/ Κατρούγκαλος/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Ομοσπονδία Ασφαλείας.

15/10/2015      Συνάντηση Γεν. Γραμματέα Δημοσίας Τάξης/ Ομοσπονδία Ασφαλείας/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ/ Εκπρόσωπος ΟΜΥΠΑΕ/ Διευθυντής ΚΕΜΕΑ (Γκρέζης)/ Εκπρόσωποι εταιριών G4S και ICTS.

14/1/2016    Παρέμβαση της Ομοσπονδίας με κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της κοινής Υπουργικής απόφασης 51182/715/13.11.2015 των Υπουργών Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού , Εργασίας , Κοινωνικές Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία εξαιρούνται οι εταιρείες φύλαξης από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για την Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης.

1/8/2016    Παρέμβαση της Ομοσπονδίας με κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης στην Πιλοτική Δίκη στο Συμβούλιο Επικρατείας που αφορούσε την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για Υπηρεσίες Φύλαξης.

7/9/2016        Πραγματοποίηση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Συνέλευση στα γραφεία της Ομοσπονδίας όπου εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2015. Ολοκληρώθηκε η εγγραφή και η ένταξη της ΕΟΑ στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εταιρειών Ασφαλειας COESS.

Απρίλιος 2016 ενημέρωση Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις θέσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τις ατομικές συμβάσεις.

Μάϊος 2016 Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στη Βουλή με τον Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνο για θέματα Διοικητικής Ανασυγκρότησης Βασίλη Οικονόμου με σκοπό την ενημέρωση του για τις θέσεις της Ομοσπονδίας στο θέμα των ατομικών Συμβάσεων. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν η κατάθεση, στις 08.09.2016, ερωτήματος στην Βουλή με θέμα: Βιομηχανία προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς κανένα κριτήριο και προγραμματισμό, από 48 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πατήστε για να δείτε την ερώτηση των 48 βουλευτών.
Μετά τις αποφάσεις 205,206/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας των πιλοτικών δικών, τον Αύγουστο και σε συνέχεια της παρέμβασης της Ομοσπονδίας μας το θέμα επιλύθηκε νομικά και το ΣτΕ δικαίωσε τις θέσεις μας και έκανε αποδεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η κυβέρνηση επανάκαμψε και νομοθέτησε με τροπολογία στον Ν. 4430/2016 (άρθρο 63) και επιμένει στην απόφαση της. Η Ομοσπονδία προασπίζοντας τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, αποφάσισε σε συνέλευση της να εξουσιοδοτήσει εκ νέου τους νομικούς της συμβούλους για να καταθέσουν εκ νέου προσφυγή στο ΣτΕ.

5/9/2017   Θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας  όπως  αυτές αναπτύχθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας σχετικά με την τροποποίηση των όρων του Ν. 4144/2013 σχετικά με την  ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικά με την  κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, την αναλογικότητα των προστίμων, την δυνατότητα μεταγενέστερης  αλλαγής-τροποποίησης του ωραρίου, την αλλαγή του τρόπου τήρησης και απεικόνισης του Μητρώου κ.α.

14/9/2017 Επιστολή με απόψεις και προτάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας σχετικά με την ψήφιση του Ν. 4488/2017.


Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.