Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

ΕΟΑ

Η τάση μεγέθυνσης του κλάδου στην αγορά είναι αλματώδης, με διαρκή αύξηση θέσεων εργασίας κάθε έτος. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τάσης, είναι η εκχώρησης δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αλλά και η ανάγκη εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.
Η Ε.Ο.Α. μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. Με σκοπό την θωράκιση του κλάδου με την βελτίωση των συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται από την «ευκαιριακή» δραστηριοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων). Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Αγαπητοί συνάδελφοι

 Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1020),  με την οποία ανακοινώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για το έτος 2017. Το γεγονός αυτό έρχεται ως συνέχεια των  από από 15/10/2015 και πέραν επισκέψεων της Ομοσπονδίας μας όπως και προηγούμενα σας έχουμε ενημερώσει προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως κυρίου Αναγνωστάκη παρουσίας και του κυρίου Γκρέζη Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ όπου μας είχαν υποσχεθεί την αύξηση των εξεταστικών περιόδων. Με την απόφαση αυτή  αποσυμφορείται  όλος ο κλάδος μας γενικότερα κάτι που ήταν πάγιο αίτημα μας τα τελευταία τρία χρόνια και  λύνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μας το τελευταίο διάστημα είτε με τις ανανεώσεις αδειών του προσωπικού μας είτε με την έκδοση νέων αδειών . Δημιουργούνται συνολικά 5 εξεταστικές περίοδοι μέχρι το τέλος του 2017.

Παρακαλώ όπως κατευθύνεται το προσωπικό σας ώστε να επωφεληθούν των επιπλέων εξεταστικών περιόδων

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΚΕΜΕΑ για τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά των εξεταστικών  περιόδων

 http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/553-2017

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιούμε την αποδοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας (Ε.Ο.Α.), στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. αποδέχθηκε, ομόφωνα, της από 17.12.2015 αίτηση της Ε.Ο.Α. και ενέκρινε την εγγραφή της στον Σ.Ε.Β.

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιούμε την αποδοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας (Ε.Ο.Α.), στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εταιρειών Ασφαλειας COESS.

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Παππά Πρόεδρο του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλειας (E.O.A.)

Κύριε Παππά, θα θέλαμε αρχικά να μας αναφέρετε ένα σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί σήμερα;

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας (Ε.Ο.Α.) αποτελεί την μοναδική νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, με έδρα στην Αθήνα έχοντας συσταθεί το έτος 2002 (αύξ. αριθμ. μητρώου 688 και ειδικό αριθμό 5395 στο Πρωτοδικείο Αθηνών), με σκοπό την διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Μέλη της είναι μεταξύ άλλων: α) η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (Σ.Ε.Π.Υ.Α.), με έδρα την Αθήνα,

Περισσότερα...

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως η έννοια της ιδιωτικής ασφάλειας είναι ένα σύμπτωμα των καιρών, ωστόσο η ιδιωτική ασφάλεια έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η ιδιωτική ασφάλεια προηγήθηκε της δημόσιας επειδή η δημόσια τάξη προήλθε μέσα από ολοκληρωμένες και οργανωμένες πολιτείες.
Άρα εφόσον είχε πλέον νομοθετηθεί και δομηθεί επαρκώς η έννοια της πολιτείας και των θεσμών της και είχε εγκολπωθεί αυτή συνειδησιακά από τους πολίτες. Κατά συνέπεια στα πρώτα βήματα όλων των πολιτισμών, προ της οργανωμένης και δομημένης πολιτείας, τις ανάγκες διαφύλαξης προσώπων και αγαθών αναλάμβαναν στα πρώτα στάδια οι ίδιοι οι ιδιώτες, ενώ αργότερα οι άρχοντες παρέδιδαν τα καθήκοντα διαφύλαξης των περιουσιών τους σε έμπιστους δούλους και εντεταλμένους ιδιώτες.

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.