Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Διαβάζοντας τη διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου, μετά λύπης μας, αντιληφθήκαμε, ότι ο νέος Νόμος δεν συμπεριλαμβάνει την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας και τις εταιρείες – μέλη της εντός των καθεστώτων του, αν και η φιλοσοφία του είναι απόλυτα συνυφασμένη με το όραμα της Ομοσπονδίας μας. Συγκεκριμένα, από το νέο Νόμο αποκλείονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ομάδας 80, στους οποίους δραστηριοποιείται η πλειονότητα των μελών μας και οι οποίοι σας προτείνουμε να προστεθούν, ιδιαίτερα για το καθεστώς του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», όπου ο κλάδος μας αποτελεί πρωτοπόρο της ελληνικής οικονομίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Περισσότερα...

Με την ψήφιση του Ν.4763/2020 που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 254/Α/21.12.2020 ΦΕΚ και σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 51 επιλύεται πλέον οριστικά το θέμα της αδειοδότησης του προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα και με τον Ν. 3707/08. Με τον νέο νόμο εξαιρείται οριστικά το επάγγελμα του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.ΥΑ. από την δυσμενή νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4547/2018 όπως τροποποιούσε τον Ν.4186/2013, που όριζε τον τρόπο έκδοσης των αδειών του προσωπικού ασφαλείας.
Να σημειωθεί ότι για τον Ν. 4547/2018 η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας κατόρθωσε μέσω των συντονισμένων προσπαθειών του Προέδρου της Παναγιώτη Παππά να λάβει, για δυο φορές, την αναστολή έναρξης ισχύος από τη 01.09.2018 έως και 01.09.2020. Επομένως επιλύεται οριστικά το θέμα και πλέον θα ισχύει αρχικός τρόπος πιστοποίησης του προσωπικού ασφαλείας για την έκδοση των αδειών εργασίας, που περιλάμβανε εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 105 ωρών και όχι αυτό που απαιτούσε διετή φοίτηση σε ΙΕΚ-ΚΕΚ.
Διαβάστε εδώ τον νόμο

Για την Ομοσπονδία

Eπιστολή που  απέστειλε  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παναγιώτης Παππάς  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την παράτασή , μέχρι και την 01-09-2021 της έναρξης ισχύος της δυσμενούς νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπου σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) έχει παραταθεί έως 01.09.2020.
Διαβάστε εδώ την επιστολή

Για την Ομοσπονδία

Κοινοποίηση επιστολής που αποστείλαμε και με την οποία ζητάμε την υπαγωγή μας στις πληττόμενες από την εξάπλωση του κοροναϊού επιχειρήσεων και συγκεκριμένα την συμπερίληψη των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου μας στα μέτρα στήριξης όπως ήδη έχουν εξαγγελθεί και εφαρμόζονται σε άλλους κλάδους δυνάμει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020)  

Η επιστολή κοινοποιήθηκε  στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Α.Α.Δ.Ε. ,Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ,Γενική Γραμματεία Προστασίας ,Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης . Διαβάστε εδώ την επιστολή

Για την Ομοσπονδία

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας κυρίου Παναγιώτη Παππά με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη στις 3/12/2019   όπου και κατατέθηκε επιστολή (Επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας)  για θέματα που αφορούν την αδειοδότηση του προσωπικού Ασφάλειας  καθώς επίσης έγινε συνάντηση  στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κυρίου Παναγιώτη Δουφεξή   όπου και εκεί κατατέθηκε Επιστολή (Επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας) με  θέσεις-προτάσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 

Για την Ομοσπονδία

Διευκρινιστικό ερώτημα προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (συνημμένο αρχείο ερώτημα προς τον κλάδο ασφαλείας PDF) σχετικά με το άρθρο 1 του ν 3707/2008 περίπτωση θ  που εστάλη την 16/10/2019 από την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας. 

Συνημμένη η απάντηση του Αρχηγείου που λάβαμε την 8/11/2019. (Υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο απάντησης)

Για την Ομοσπονδία

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.