Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας στις 25/9/2018 συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την πλευρά του Υπουργείου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας κύριος Αναγνωστάκης Δημήτριος o Kλαδάρχης κύριος Καραμαλάκης Μιχαήλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από την πλευρά των Εταιρειών Ασφαλείας παρίσταντο ο Προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κύριος Παππάς Παναγιώτης ενώ παράλληλα προσεκλήθησαν και παρευρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι των εταιρειών G4S Χαβρές Ιωάννης, ESA Μικρουλέας Ηλίας, Brinks Γαβριέλης Νικόλαος και ICTS Μοίρα Μυρτώ Παπασαράντου.
Επίσης στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.. Από την πλευρά των εταιρειών ασφαλείας τέθηκε το θέμα για την παράταση – μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης Φ.456/38/505989/Σ.476/18-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017).

Συγκεκριμένα παρατέθηκαν και επεξηγήθηκαν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτό να τεθεί σε εφαρμογή ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η επιτακτική ανάγκη χορήγησης αναστολής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.
Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε και κατανόησε τους βάσιμους προβληματισμούς μας και το πρακτικά δυσχερές έως αδύνατο της εφαρμογής της απόφασης αυτής από τις 4 Οκτωβρίου 2018. Τέλος δήλωσε ότι θα μεριμνήσει άμεσα για την διευθέτηση και επίλυση της δυσμενούς κατάστασης παρατείνοντας την έναρξη ισχύος της υπό κρίση απόφασης. Επίσης προς συζήτηση τέθηκε το θέμα που έχει προκύψει μετά την ψήφιση του Ν 4547/2018 όπου και προστέθηκε στο Ν4186/2013 το άρθρο 24α δυνάμει του οποίου ορίστηκε ότι από 1/1/2019 όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Σύμφωνα με τα πλάνα του ΕΟΠΠΕΠ το πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού Ασφαλείας που τώρα διαρκεί 105 ώρες πρόκειται να γίνει διετούς θεωρητικής εκπαίδευσης πλέον έξι μηνών πρακτικής εξάσκησης. Οι εταιρείες Ασφαλείας εξήγησαν στον Γενικό Γραμματέα το ανεφάρμοστο της διάταξης στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που έγινε αποδεκτό από το Γενικό Γραμματέα ο οποίος υποσχέθηκε να προβεί σε προσπάθειες ώστε η κατάρτιση των εργαζομένων στις εταιρείες Ασφαλείας να παραμείνει ως έχει.

Συνημμένη παρατίθεται εδω η επιστολή που εστάλη από κοινού μετά το πέρας της συνάντησης

 

Για την Ομοσπονδία

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.