Ιστορική προέλευση του επαγγέλματος: Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως η έννοια της ιδιωτικής ασφάλειας είναι ένα σύμπτωμα των καιρών, ωστόσο η ιδιωτική ασφάλεια έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η ιδιωτική ασφάλεια προηγήθηκε της δημόσιας επειδή η δημόσια τάξη προήλθε μέσα από ολοκληρωμένες και οργανωμένες πολιτείες. Άρα εφόσον είχε πλέον νομοθετηθεί και δομηθεί επαρκώς η έννοια της πολιτείας και των θεσμών της και είχε εγκολπωθεί αυτή συνειδησιακά από τους πολίτες. Κατά συνέπεια στα πρώτα βήματα όλων των πολιτισμών, προ της οργανωμένης και δομημένης πολιτείας, τις ανάγκες διαφύλαξης προσώπων και αγαθών αναλάμβαναν στα πρώτα στάδια οι ίδιοι οι ιδιώτες, ενώ αργότερα οι άρχοντες παρέδιδαν τα καθήκοντα διαφύλαξης των περιουσιών τους σε έμπιστους δούλους και εντεταλμένους ιδιώτες.
Αμέσως μετά, στις οργανωμένες πολιτείες ταυτόχρονα με την ύπαρξη των οργάνων της δημόσιας τάξης, συνακολουθούν τα μέτρα της ιδιωτικής τάξης, με πρώτη την τάξη των φυλάκων για την οποία καθώς αναφέρει και ο αξιότιμος και διεθνής εγκληματολόγος Κ. Σπυρίδων Κυριακάκης, στο έργο του Πλάτωνα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», «γίνεται λόγος για την τέχνη, την επιστήμη καθώς και για τα άλλα προσόντα που πρέπει να έχουν «οι φύλακες». Διατυπώνονται ολόκληρες προτάσεις για την αγωγή και την παιδεία τους και μάλιστα στο βιβλίο «Πολιτεία Δ», γίνεται λόγος για την "επιστήμη των φυλάκων"» .

Ωστόσο ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας οργανωμένα υπό την μορφή των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, κάνει την εμφάνισή του στην Αμερική από τα μέσα του 19ου Αιώνα μ.Χ. ενώ στην Ευρώπη «....στις αρχές του 20ου αιώνα μ.Χ.

Στην Ελλάδα η εξάσκηση του επαγγέλματος ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνονται από τις πρώτες επιχειρήσεις και σε γενικές γραμμές εξακολουθούν μέχρι σήμερα στην παροχή ιδιωτικής ασφάλειας αφορούν την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολυτίμων αντικειμένων (με ειδικά θωρακισμένα οχήματα για τον σκοπό αυτό), την φύλαξη προσωπικού και εγκαταστάσεων από πυρκαγιές ατυχήματα και εγκληματικές ενέργειες με φύλακες σταθερών σημείων και εποχούμενες περιπολούσες φυλάξεις (patrol), τη φύλαξη πρεσβειών και τραπεζών, τη φύλαξη φυσικών προσώπων με παροχή σωματοφυλάκων και συνοδών, την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και επιτήρησης μέσω κλειστού κυκλώματος με κάμερες και λίγο αργότερα τη λειτουργία κέντρων λήψης σημάτων συναγερμού και ενημέρωσης των αρχών.

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα. Ειδικότερα στην χώρα μας 2.188 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το N. 3707/2008 (απάντηση του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. σε ερώτημα της Ομοσπονδίας – 09.06.2015). Η συντριπτική  πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, όπως όλες όσες αναφέρονται στον Ν.3707/08, με διόγκωση του αριθμού υπαλλήλων και με αριθμό των αδειών εργασίας άνω των 40.000 υπαλλήλων (σταθερής και εποχιακής απασχόλησης). 

Δημιουργία της Ομοσπονδίας: Στις 11.04.2002, με σκοπό την διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, τα ιδρυτικά μέλη, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας Δυτικής Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας Μακεδονίας και Θράκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας Πελοποννήσου και Ζακύνθου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εγκαταστατών Συστημάτων Συναγερμών και ο Σύλλογος Διευθυντών Ασφαλείας Ξενοδοχείων συστήνουν την δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Με σκοπό την αναβίωση της Ομοσπονδίας  κατατέθηκε αίτηση στις 12/10/2014 και με την υπ αριθμ. 517/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 30 Μαρτίου 2015 διορίστηκε  προσωρινή Διοίκηση για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών και την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις 20 Μαΐου 2015 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες στο PRESIDENT HOTEL   για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής με θητεία τριών ετών.

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.