Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

9/11/2018 Ανακοινώθηκε από το Δ τμήμα του ΣτΕ η υπ αριθμ. 2248/2018 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η υπ αριθ. Φ.456/38/505989/Σ.476/18.9.2017(Β 3435)  σχετικά με την  ενιαία στολή του προσωπικού  ασφαλείας  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας

Δείτε την απόφαση εδώ

Για την Ομοσπονδία

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας  με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου για την Προστασία του Πολίτη, ενημερωθήκαμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο απέστειλε επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας για την εξαίρεση του κλάδου μας από τον  πρόσφατο Ν. 4547/2018 όπου  προστέθηκε στο Ν. 4186/2013 το άρθρο 24Α, επίσης για τον ίδιο σκοπό πραγματοποίησε συνάντηση και με τo KEMEΑ.  Σύμφωνα με  το άρθρο  αυτό όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματά του ΕΟΠΠΕΠ  από την 1/1/2019 θα πρέπει να είναι διετούς θεωρητικής εκπαίδευσης πλέον έξι μηνών πρακτικής εξάσκησης και κατόπιν οι σπουδαστές θα δίνουν τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ. Με την εξαίρεση  αυτή που ζήτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ειδικότητα του προσωπικού ασφαλείας θα παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς των 105 ωρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό ασφαλείας που πραγματοποιείται  από τα αρμόδια ΚΕΚ-ΙΕΚ .

Για την Ομοσπονδία

Στις 25/10/2018 ανακοινώθηκε η υπ.αριθμ 2248/2018 απόφαση  του Συμβουλίου της Επικράτειας με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση Φ.456/38/505989/Σ.476/18-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017)  σχετικά με την ενιαία  στολή του προσωπικού Ασφαλείας. Η απόφαση βγήκε κατόπιν της αίτησης ακύρωσης που κατατέθηκε από την  Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας καθώς επίσης και εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Δείτε την αίτηση εδώ

Για την Ομοσπονδία

Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας στις 25/9/2018 συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την πλευρά του Υπουργείου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας κύριος Αναγνωστάκης Δημήτριος o Kλαδάρχης κύριος Καραμαλάκης Μιχαήλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από την πλευρά των Εταιρειών Ασφαλείας παρίσταντο ο Προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κύριος Παππάς Παναγιώτης ενώ παράλληλα προσεκλήθησαν και παρευρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι των εταιρειών G4S Χαβρές Ιωάννης, ESA Μικρουλέας Ηλίας, Brinks Γαβριέλης Νικόλαος και ICTS Μοίρα Μυρτώ Παπασαράντου.
Επίσης στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.. Από την πλευρά των εταιρειών ασφαλείας τέθηκε το θέμα για την παράταση – μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης Φ.456/38/505989/Σ.476/18-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017).

Περισσότερα...

ΕΟΑ

Η τάση μεγέθυνσης του κλάδου στην αγορά είναι αλματώδης, με διαρκή αύξηση θέσεων εργασίας κάθε έτος. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τάσης, είναι η εκχώρησης δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αλλά και η ανάγκη εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.
Η Ε.Ο.Α. μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. Με σκοπό την θωράκιση του κλάδου με την βελτίωση των συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται από την «ευκαιριακή» δραστηριοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων). Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.