Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι το κάτωθι:

1. Παναγιώτης Παππάς -   Πρόεδρος

2. Σπυρίδωνας Τουντόπουλος  - Αντιπρόεδρος

3. Αριστείδης Μπρούμας - Γενικός Γραμματέας

4. Βαρβάρα Ταχταρίδου -  Ειδική Γραμματέας

5. Γεώργιος Τσαπάρας - Ταμίας

6. Χρήστος Κόντος - Μέλος

7.Θωμάς Γρανίτσας - Μέλος

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α

Μέλη διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Α

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.